Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự giữa cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuy
Mã văn bản
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lĩnh vực: Hình sự
Người ký
Trích yếu Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự giữa cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuy
Ngày ban hành: 27/10/2010
Ngày có hiệu lực: 0000-00-00
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về
Xem trong file đính kèm!
   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày

Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Download

Quy chế số 98/2013/QC-LN ngày 12/6/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế phối hợp giữa Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cai và Tổng Cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an

Download

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân

Download

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ 1A

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Download

Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự giữa cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuy

Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự giữa cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuy

Download

Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Download

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010 của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Download

Quyết định 260/QĐ-VKSNDTC-V4 ngày 17/06/2011 của Viện trưởng VKSNDTC.

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Download

Quyết định 260/QĐ-VKSNDTC-V4 ngày 17/06/2011 của Viện trưởng VKSNDTC

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Download

Biểu mẫu kiểm sát xét xử

Biểu mẫu kiểm sát xét xử

Download

Quy chế Toà án quốc tế

Download

Quy chế 01/2011/QCPH/VKSNDTC-LĐLSVN ngày 14/04/2011

Phối hợp giữa VKSNDTC và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Download

Quyết định số 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/09/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

Download

Quy tắc tố tụng hình sự viện kiểm sát nhân dân Trung Hoa

Quy tắc tố tụng hình sự viện kiểm sát nhân dân Trung hoa

Download

Quy chế quy định ngạch Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân số 02-TC/V9 ngày 15/09/1983 của Viện kiểm sát nhân dân tối cac dân số

Quy chế quy định ngạch Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

Download

Quyết định 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Download

Quyết định số 511/1999/QĐ-BCA (V26) ngày 03/09/1990 của Bộ Công an

Quyết định về việc ban hành quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Download

Quyết định số 307/QĐ-VKSTC ngày 03/07/2008 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng kiểm sát nhân dân

Download

Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 02/03/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quyết định phân công cho kiểm sát viên ký thừa ủy quyền viện trưởng trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự

Download

Quyết định số 29/2004/QĐ-TCCB ngày 15/01/2004 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát Quân sự Trung ương

Download

Quy chế số 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/09/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Download

Quyết định 108/2007/QĐ/VKSTC ngày 12/02/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân

Download

Quy chế 1002/2007/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2007 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế về chức trách, nhiệm vụ và lề lối làm việc của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý

Download

Quy chế số 846/2007/QĐ-VKSTC-V1B ngày 07/08/2007 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tổ chức và hoạt động của vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng

Download

Quyết định 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ hình sự

Download

Quyết định 959/2007/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17/09/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Download

Quyết định 807/2007/QĐ-VKSTC ngày 25/07/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án

Download

Quyết định 1154/2007/QĐ-VKSTC ngày 19/11/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Download

Quy chế tòa án quốc tế

Quy chế tòa án quốc tế

Download