Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/08/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao
Mã văn bản 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lĩnh vực: Tố tụng dân sự
Người ký Nguyễn Thị Thủy Khiêm- Tống Anh Hào
Trích yếu Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự
Ngày ban hành: 01/08/2012
Ngày có hiệu lực: 0000-00-00
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về
Xem file đính kèm
   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Download

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Download

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020

Download

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020

Download

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Download

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 03/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn chi tiết mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá

Download

Thông tư liên tịch 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

Download

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Download

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT ngày 13/01/2015 của Bộ Công An- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư

Download

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Download

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Download

Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 ngày 3/11/2012 của Quốc hội

Download

Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP ngày 17/02/2014

Hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng

Download

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Download

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Download

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Download

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

Download

Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu

Download

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng

Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

Download

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Download

Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Download

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng

Download

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng

Download

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013

Download

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Công thương

Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

Download

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Công thương

Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

Download

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Download

Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06/11/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Download

Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06/11/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Download

Thông tư liên tịch 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/10/2013 của Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

Download

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Download

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi

Download

Thông tư liên tịch 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1465/QĐ-TTg về thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Download

Thông tư liên tịch 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1465/QĐ-TTg về thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Download

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành

Download

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Download

Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhânquy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

Download

Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhânquy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

Download

Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Download

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

Download

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

Download

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Download

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/8/2013 của Bộ Công an

Sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Download

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 08/8/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Download

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC ngày 12/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Download

Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của Bộ Tài chính

Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

Download

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Download

Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Download

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013 của Bộ Công an

Hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Download

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

Download

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

Download

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013

Hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Download

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013

hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Download

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC-BYT ngày 15/05/2013

Hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Download

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/05/2013

Hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Download

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

Download

Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTC ngày 27/02/2013 của liên bộ Bộ tư pháp, Bộ tài chính, Thanh tra chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Download

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 của liên bộ Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Download

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Download

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Download

Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

ề việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Download

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 liên bộ Bộ công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

Download

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của liên bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Download

Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Download

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Download

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/03/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,

Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Download

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã

Download

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã

Download

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/09/2012

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Download

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Download

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/08/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Download

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/08/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự

Download

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

Download

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 của Bộ Công an và Bộ Tư pháp

Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/08/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành chính.

Download

Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN-VKSTC-TANDTC ngay 05/05/2012 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dâ

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về tôi khủng bố và tài trợ khủng bố

Download

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/06/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công an

Thông tư liên tịch quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Download

Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/05/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Download

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/05/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Download

Thông tư liên tịch số68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Download

Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/04/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an

Về việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Download

Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Download

Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Download

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BNG-BQP ngày 16/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất

Download

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

Download

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG ngày 03/01/2012 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG và Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/05/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Download

Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Về việc quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Download

Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Download

Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTC-BYT ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Download

Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập

Download

Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Download

Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiệm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Download

Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Download

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Download

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Download

Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Download

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Download

Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP ngày 19/10/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

Download

Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Download

Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT/BQP-BTC ngày 16/09/2003 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính .

Về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN

Download

Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/07/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an.

Về việc hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

Download

Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/07/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an

Về việc hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

Download

Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/05/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an

Hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Download

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ Công an và Bộ Tài chính

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng thàng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD ngày 24/01/2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Download

Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003.

Về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Download

Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003

Về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Download

Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 29/12/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ .

Về việc hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Download

Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 29/12/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Download

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/06/2008.

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Download

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/06/2008

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Download

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Download

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/03/2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/03/2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an

Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Download

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Download

Thông tư liên tịch số 07 /2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/07/2009 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Download

Thông tư liên tịch số 06 /2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Download

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Download

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Download

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Download

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an , Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Download

Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/03/2010

Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

Download

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Download

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Download

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý

Download

Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Download

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Download

Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Download

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Download

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Download

Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/06/2011 của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ

Về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Download

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Download

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Về việc hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Download

Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TT ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

Download

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/07/2009 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Download

Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT/BQP-BTP ngày 19/10/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

Download

Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01/04/2003

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Download

Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08/12/2010

Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Download

Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Download

Thông tư liên ngành 01/TTLN ngày 20/03/1993 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ,

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Download

Thông tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/06/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính,

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Download

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Download

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Download

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/04/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download

Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 6/05/2011

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Download

Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/05/2008

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Download

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán, Thanh tra, Thi hành án dân sự và Kiểm lâm

Download

Thông tư liên tịch 55/2005/ TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Download

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

Download

Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Download

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

Download

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước

Về quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20/04/2007 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

Download

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/01/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Download

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/08/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Download

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31/03/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao

Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Download

Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/05/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội

Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật

Download

Thông tư 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH ngày 18/01/2005 của Bộ Công an và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Về việc hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Download

Thông tư liên tịch 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Thông tư liên tịch 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Download

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 09/12/2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Download

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/03/1999 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Download

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ ngày 31/10/1998 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Download

Thông tư số 08/19ày98/TTLT-BLD-BYT ngày 20/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội

Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

Download

Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch 14/2010/ TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/03/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Download

Thông tư liên tịch 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/08/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an

Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Côn

Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/07/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/09/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Download

Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007

Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Download

Thông tư liên tịch số 10/2000//TTLT- BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/10/1999

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả

Download

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch số 02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/05/2006

Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/09/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC ngày 18/05/2010

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân

Download

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/04/2008 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

Download

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-VKSND-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố dụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Download

Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Download

Thông tư liên tịch 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Download

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/06/2007 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung TTLT 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Download

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Download

Thông tư 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Download

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ tài chính

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

Download

Thông tư liên tịch số: 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Download

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 74/2009/QĐ-TTG ngày 07tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Download

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Download

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09/08/2010

Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC ngày 18/05/2010 của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân

Download

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số

Download

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/05/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước

Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Download

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Download

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Download

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị dịnh 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất, và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Download

Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 05 năm 2010

Về việc hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Download

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2005

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Download

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 18 tháng 3 năm 2007

Về việc hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12 tháng 1 năm 2007

Hướng dẫn về việc phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.

Download

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2004

Về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

Download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 08 năm 2003

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 07 năm 2000

Về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội

Download

Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12 tháng 06 năm 2000

Về việc hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Download

Thông tư số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01 tháng 06 năm 2006

Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Download

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007

Hướng dẫn án dụng một số quy định tại chương XVII "Các tội phạm về ma túy "

Download

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Download

Thông tư liên tịch số 1/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP ngày 31 tháng 1 năm 2007

Hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 241/2006/QĐ-TTG ngày 25/10/2006 của thủ tướng chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2008

Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

Download

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 7 tháng 9 năm 2005

Về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLDTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04 tháng 08 năm 2006 hướn

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Download

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008

Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Download

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 03 năm 2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT – VKSTC – BCA – TANDTC ngày 27/08/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Download

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD ngày 24/01/2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Download

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Download

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/05/2006 của Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp luật về tạm định chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Download

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/08/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Download

Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dânc việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật.

Download

Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật

Download

Thông tư liên tịch Bộ quốc phòng- Bộ tài chính- Bộ y tế số 100/2003/TTLT- BQP- BTC- BYT ngày 22 tháng 08 năm 2003

Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tam giam, phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam do Bộ quốc phòng quản lý

Download

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật Hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT- BCA- VKSNDTC ngày 29/04/2004 của Bộ công an- Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn thực hiện một số việc thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ

Download

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT- VKSTC-BCA- BQP ngày 07/09/2005 củaViện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ công an- Bộ Quốc phòng

Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09/08/2010 của Bộ Công an, Bộ Y tế

Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT- VKSNDTC-TTrCP- BCA- BQP ngày 23/05/2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Thanh tra Chính phủ- Bộ Công an- Bộ Quốc phòng

Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Download

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT- BCA- VKSNDTC- TANDTC ngày 01/06/2006 của Bộ Công an - Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Download

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Download

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT- BCA- TANDTC- VKSNDTC-BQP- BYT ngày 18/05/2006 của Bộ Công an - Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ Quốc phòng- Bộ Y tế

Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Download

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/08/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Download

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27/08/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Download

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 20/10/2008 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

Download

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP ngày 31/01/2007 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư p

Hướng dẫn Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Download

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 01/07/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Download

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BQP- BCA ngày 18/04/2005 của Toà án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ Quốc phòng- Bộ Công an

Hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự

Download

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

Download

Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05/07/2000 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Công an

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/08/2003 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật hình sự

Download

Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 18/03/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Download

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/05/2006

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Download

Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12/06/2000

Về việc hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 n

Download

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23/05/2006

Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu Tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Download

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT/BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Download