Tiếng việt   |   English MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN – MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI!
tìm kiếm
Số ký hiệu
Từ khóa
  Trích yếu    Toàn văn    
Người ký Loại văn bản
Cơ quan ban hành Giai đoạn ban hành
Lĩnh vực    
Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
Sắp xếp  
văn bản mới

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Download

Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Download

Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Download

Nghị định 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Download

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Download

Nghị định 13/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Download

Hồ sơ sơ tuyển 2015

Download

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Download

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Download

Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Download

Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Download

Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Download

Quyết định 130/QĐ-TTg ngày23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Download

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Download

Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Quyết định 114/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tưởng Chính phủ

Về thưởng công trình phúc lợi

Download

Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Download

Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Download

Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Thông tư 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi

Download

Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Điều lệ trường cao đẳng

Download

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]