Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
tìm kiếm
Số ký hiệu
Từ khóa
  Trích yếu    Toàn văn    
Người ký Loại văn bản
Cơ quan ban hành Giai đoạn ban hành
Lĩnh vực    
Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
Sắp xếp  
văn bản mới

Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Download

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Download

Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ

Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Download

Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

Download

Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Download

Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ

Về quản lý chất thải và phế liệu

Download

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Download

Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17/04/2015 của Chính phủ

Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp

Download

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Download

Công văn 4696/BTC-TCHQ ngày 13/04/2015 của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Download

Quyết định 289/QĐ-TCTHADS ngày 08/04/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Sửa đổi Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài kèm theo Quyết định 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Download

Nghị quyết 24/NQ-CP ngày 06/04/2015 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào

Download

Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 01/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015

Download

Quyết định 1380/QĐ-UBND ngày 01/04/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015-2016

Download

Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/03/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Thông tư 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

Download

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Download

Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Download

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Download

Thông báo 103/TB-VPCP ngày 27/03/2015 của Văn phòng Chính phủ

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương

Download

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Download

Quyết định 817/QĐ-TCHQ ngày 24/03/2015 của Tổng cục Hải quan

Về Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Download

Chỉ thị 04/CT-BCT ngày 24/03/2015 của Bộ Công thương

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu

Download

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]